EKO-BYGG Dagar 30/6-1/7 på Wij Trädgårdar,

 

för yrkesverksamma och självbyggare,

 

byggnadsinspektörer och allmänt intresserade!

 

fakta, workshops, debatt och inspiration

 

 

Programmet kommer snart! Se tillsvidare programmet från 2018 

En dag om hur vi kan gynna biologisk mångfalld med att hävda slåtterängen planerar vi även för sommaren 2019. Se artikel om evenemanget vi gjorde 2018 i Gästriklands Tidning