8 juli blir en dag om att göra en del av gräsmattan till äng för att gynna biologisk mångfald.


Schema Slåtterdag 8 juli 2019.


10-11:40        Plats: Utanför eller inne på eko-torget (beroende på väder)

 

Prova på

Mattias Ahlstedt, Yngve Gunnarsson, Allan Edblom visar/demonstrerar och pratar om

10.00-10.40   Lie – slipning, utformning, material
10.40-11.10   Orv och Räfsor- utformning, historia, geografiska skillnader
11.10-11.40   Hässjning – störar och metoder, något om varför

 

LUNCH          (Finns på Wij trädgårdar 175kr eller enklare på eko-fiket eller Herrgården)

13:00-14:45   Plats: Herrgården

Föreläsning - Lage Bergström "Gör om gräsmattan (eller en del av den) till äng” En villaträdgård kan räcka gott för många av ängens försvinnande arter.

 

Bensträckare

Berättelser och samtal -"Hur gör du för att skapa en äng? "- Aktiva liemän (främst från Gävleborg) berättar och samtalar med varandra och deltagare/publik. Delta i ett samtal med dem om Dina erfarenheter med gräsmatta och äng och ställ frågor.

 

14:45             FIKA - Deltagare som fyller i enkät bjuds på fika, försäljning till övriga.

 

15:15-15:50   Plats: Ängsmark på Wij Trädgårdar
Slåtter - Demonstration och prova på slåtterteknik med olika liar och orv
Hässjning – demonstration och prova på …

 

15:50-16        Tack för idag. Hoppas vi hörs vidare och lycka till med ängen!

 

Länk till affisch


foto Per Bengtson Naturskyddsföreningen

foto Per Bengtson, Naturskyddsföreningen

foto Per Bengtson, Naturskyddsföreningen