EKO-BYGG Dagar 30/6-1/7 på Wij Trädgårdar,

 

för yrkesverksamma och självbyggare,

 

byggnadsinspektörer och allmänt intresserade!

 

fakta, workshops, debatt och inspiration

 

 

Program:

8 juli blir en dag om att göra en del av gräsmattan till äng för att gynna biologisk mångfald. Se info