Eko- torget ska inte likna en traditionell mässa där olika utställare visas upp i bås.

Vi vill i stället sträva mot ett lockande, inspirerande och öppet "showroom".

Bilden nedan visar rummet med en konstutställning sommaren 2017.

Vi bygger och formar eko-torget i dialog med utställande företag och organisationer.


Se alla deltagare på eko-torgets gröna expo 2018. För vilkor och detaljer kontakta vår projektledare.