Expo 2024

20220608_170154
20220617_100524
20220617_102009
20220617_100746
Olors slöjd
20220610_122810
20220617_142143
Lägg ner alla plågsamma tillväxtförsök
Av jord

Ekotorgets expo 2024 fokuserar på ekobygg, trädgård, utbildning och lokala matproducenter. Här nedanför finns korta presentationer av utställarna och länkar till dem om du vill veta mer.Ekoverken

Ekoverken är ett konsultföretag med gedigen kunskap om miljö och hållbart
byggande. De ritar och projekterar villor och fritidshus som stödjer en ekologisk och hållbar livsstil. Tillsammans med kunniga byggpartners levererar Ekoverken hus där de ekologiska värdena respekteras och där du som kund kan känna dig trygg i att du gjort ett bättre val för miljön. Ekoverkens grundare har djupa rötter i miljörörelsen och därmed ett ekologiskt perspektiv. De arbetar tillsammans med byggfirmor som vill ställa om och låta sin verksamhet genomsyras av miljö, hälsa och rättvisa.

ekoverken.se
GjordNära– växthus för nordiskt klimat

Gjordnära tillhandhåller tunnelväxthus som tillverkats för att klara ett tufft nordiskt klimat. Växthusen finns i storlekar mellan 2 och 136 kvadratmeter. De har också ett brett utbud av redskap, odlingsutrustning, i synnerhet bevattningssystem som sparar vatten.

tunnelvaxthus.se
MHM Sverige– limfria massivträväggar

De massiva träväggarna består bara av trä, helt utan lim eller andra kemikalier. De är lika solida och dimensionsstabila som murade väggar, men samtidigt torra, varma, ekologiska och de lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Massivträväggen har ett högt isoleringsvärde, den skapar ett behagligt inomhusklimat och utjämnar temperaturväxlingar. MHM uppfyller även alla krav på brandskydd, luftfuktighet, ljud och termiskt skydd.

mhmsverige.se
Naturskyddsföreningen Gävleborg

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljö och naturvårdsorganisation med över 200 000 medlemmar. Naturintresse och miljöfrågor är det som är viktigt, engagerar och förenar oss. Naturskyddsföreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och allmänhet. Länsförbundet i Gävleborg jobbar med bland annat ängar, vatten, skog, energi och viltvård. Länsförbundet stöttar även delokala kretsarna (föreningarna) i deras aktiva arbete för hållbarhet och svensk natur.

gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

Odlings PT– få en egen odlingstränare

Privatpersoner i Ockelbo, Sandviken och Hofors kan få hjälp att lära sig odla mer
ätbart hemma. De får hembesök och personlig hjälp av en Odlings-PT (personliga
tränare inom odling) med att komma igång. Projektet Odlings-PT syftar till att bidra till ett hållbart samhälle genom ökad odling. Deltagarna får lära sig allt från försådd till skörd och förvaring. Projektet drivs av Studiefrämjandet Mitt i samverkan med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och finansieras av Leader Gästrikebygden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

studieframjandet.se/odlings-pt
Ovolin

Ovolin tillverkar färdig äggoljetempera, en sund miljöriktig färg som kan förmedla både glädje, inspiration och ett stycke kulturhistoria. Den bryts till alla tänkbara kulörer på plats med äkta pigment på traditionellt vis. Ovolin är också en komplett byggnadsvårdsbutik med traditionella hållbara material så som linoljefärg, färgpigment, beslag, tjäror, oljor, linoljesåpa och en mängd personliginredning. En större del med återbrukat byggnadsvårdsmaterial är under uppbyggnad vid butiken i Örebro. Allt finns även på webbutiken https://ovolin.se/
Plockhugget

Plockhugget har utvecklat en möjlighet för trä- och byggföretag samt privatpersoner att stödja regenerativt och hållbart skogsbruk. Detta är möjligt genom köp av virke med certifikat för hyggesfri trävara.


”Minst 97% av skogsbruket i Sverige leder till kalhyggen. Sedan 1950-talet har kalhyggesbruket omvandlat stora arealer biologiskt rika skogar till planteringar av gran och tall med förhållandevis låg biologisk mångfald. Det finns så många fördelar med att en större andel av svensk skogsmark brukas med regenerativa skogsbruksmetoder. Plockhugget har därför utarbetat ett certifikatsystem som baseras på en skogsbruksstandard som inkluderar olika hyggesfria former. Vi förordar dock framför allt det sätt som kallas Naturnära skogsbruk där skogsägaren avverkar färre men större träd och anpassar uttagen utifrån lokala förutsättningar så att naturen kan sköta återväxten.”

https://plockhugget.se/

 
Slåttergubben

Jan Wester driver gårdsbutik och webbförsäljning av ekologisk fågelfrön, frömatare, bladhackor, liar och mycket mer som vi kan hjälpa oss att öka den biologiska mångfalden. Slåttergubben håller även kurser runt om i landet där du kan lära att slå med lie och hålla den vass. 17 juli på Wij Trädgårdar !

”På Slåttergubben brinner vi för biologisk mångfald. För oss är det viktigt att vår verksamhet har en positiv påverkan - för oss människor men också för alla andra varelser som vi delar vår planet med. Fåglarna, skalbaggarna, igelkottarna och bina. I våra egna trädgårdar, men också på de fält där våra produkter odlas.”

https://www.slattergubben.se/hem
Storrönningens hantverk AB

Storrönningens hantverk AB är ett nystartat företag i Ockelbo med inriktning på fin-och specialsnickeri. Jonas Willems som leder företaget har en mångårig bakgrund som båtbyggare och inredningssnickare. Han har ambitionen att arbeta så miljömässigt hållbart som möjligt.
hantverkare.willems@gmail.com 
Svensk Kolinlagring

Svensk kolinlagring erbjuder en marknadslösning för kolinlagring för jordbrukare och investerare.

"Det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Genom att sammanföra företag och verksamheter som vill betala för kolinlagring med jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande och jordförbättrande åtgärder ser vi till att jordbruket blir en kolsänka. Våra paket är framtagna för att passa olika aktörer och alla bidrar till kolinlagring och till en både snabb och långsiktig omställning av jordbruket."

https://svenskkolinlagring.se/
Tuna trailer

Tillverkar helsvetsade ramkonstruktioner, säkerställer hög hållfasthet och trygga transporter för dig och din last. Båttrailers och chassin till Tiny-house samt nyckelfärdiga Tiny-house (RottisVillan | Facebook)

Eko-torgets Tiny-house är byggt på ett chassi från Tuna trailer.

Tinyhouse | tunatrailer.se
Utbildningscenter Wij Trädgårdar

Ett centrum för kunskap på vägen till ett hållbart liv och samhälle för alla.


Erbjuder utbildningar inom ämnesområdena:

* Hållbara odlingsmetoder, livsmedelskedjor och måltidsupplevelser
* Hållbart byggande, energismarta lösningar och livsfrämjande miljöer
* Hälsa, kost och hållbar livsstil
* Där människa möter miljö: resiliens, samverkanssystem och socialekologiska innovationer

www.wij.se

Lokala mathantverkare, odlare och uppfödare


e-gården

Gårdsslakteri, sommarcafé och gårdsbutik med försäljning av kött, charkvaror, lammskinn och gårdsägg. Allt kött kommer direkt från det egna gårdsslakteriet. Här finns även ett eget rökeri med förädling av korv och rökta produkter. I butiken finns också ett utbud av lokalproducerat från aktörer i närområdet så som honung, saft, rapsolja med mera.

www.egarden.se
Ockelbojordgubbar

Ingemar Hammarlund driver KRAV-märkt jordgubbsodling i Sunnanåsbo med försäljning och självplock. Livsmedelsverkets årliga stickprovskontroll av konventionellt odlade jordgubbar hittas ofta rester av flera olika bekämpningsmedel . Även om halterna är låga menar forskare att blandningar av flera ämnen i låga halter kan ge skadliga effekter. Ekologiska jordgubbar innehåller mer antioxidanter som hämmar cancercellers tillväxt . I ekologiska odlingar finns dessutom fler bin och pollinerande insekter, och det ger rikligare pollinering och därmed större och jämnare bär.

https://www.facebook.com/Ockelbojordgubbar/
Ockelbo kyckling

Ett familjeföretag som föder upp kycklingar i generösa utrymmen med rejäl golvyta att gå och sprätta på. När det blir dax för slakt, transporteras kycklingarna endast över gårdsplanen till gårdens slakteri, därmed blir stressen minimal för djuren. Genom att kycklingarna har större ytor att röra sig på och slaktas senare än de traditionellt uppfödda, blir det gladare och friskare kycklingar, som i sin tur ger ett mycket välsmakande kött. I gårdsbutiken säljs färska och förädlade produkter av kyckling.

www.ockelbokyckling.se
Jädraås Mat

I Jädraås finns den före detta fabriken och butiken Grönbergs möbler. Där driver nu Ola Gustavsson med ett förflutet som gallerist i Malmö och Stockholm sitt galleri för samtidskonst Elastic Gallery. Tillsammans med sambon konstnären Catrin Andersson har de även en gårdsbutik som säljer grönsaker, ägg och blommor efter säsong.

https://www.instagram.com/jadraasmat/
Jädraås Surdegsbageri

Vi som startat och driver surdegsbageriet och café i Jädraås är Eva och Lars Nordlund. I lokalen där vi också startade vårt bryggeri, Jädraöl. Ett i raden av flera spännande projekt. Alla våra projekt har varit roliga men bageriet är både roligt, spännande och ger oss möjlighet att få skapa en mötesplats för människor som kommer till Jädraås. Själva bakandet är dessutom en sensuell upplevelse av degens förvandling från mjöl och vatten till färdigt bröd.

https://surdegsbageriet.com/surdegen/