INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

med nystartat fårkooperativ

på Folkets hus i Jädraås


Föreläsning, diskussioner och en introduktion kring det helt nystartade Fårkooperativet! - Hur det är tänkt att fungera, hur du kan bli andelsägare och hur processen gått till såhär långt och såklart med möjlighet att hälsa på de betande fåren!


Kooperativet i Jädraås vill bygga upp lokal tillgång till ull, kött, skinn och mjölk på hållbara sätt och med närheten till djuren som betar mitt i byns centrum. De delar också med sig av tankar om värdet av meningsfull gemenskap och en vision om en verksamhet byggd på andra värden än de ekonomiska.


Psst! Passa samtidigt på att åka tåg som förr på museijärnvägen!När: 22 aug klocksag ärunder planering, kommer inom kort

Var: Folkets hus i Jädraås


OBS! Föranmäl din medverkan eller intresse till ockelbohembygdsforening@gmail.com


Arrangemanget sker i samarbete med:

Ockelbo Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet, föreningen Konst & Landskap, Friluftsfrämjandet, Ockelbo kolonilottsförening, Kultur Gävleborg, Gästriklands Kulturhistoriska Förening och Fårkooperativet i Jädraås