Konst på Wij Trädgårdar och Wij valsverk 2022

 

Konsten är viktig på Wij Trädgårdar, den finns i de olika trädgårdsrummen men också som inslag i tillfälliga utställningar och installationer. Ett lokalt ”konstråd” ansvarar för att varje säsong tillföra nya konst- och kulturupplevelser till platsen. Med stöd av Konstfrämjandet Gävleborg, Ockelbo kommun och Region Gävleborg arbetar konstrådet för att etablera Wij Trädgårdar som en konstscen av nationell betydelse men också att bidra med ett utbud av kvalitativ samtidskonst till den lokala och regionala publiken.

www.wij.se kommer utställningarna att presenteras utförligare och i vilken lokal de visas.  Där kommer även information om konstnärssamtal, visningar och workshops.

 


 

                                            Trådar som knyter oss samman 11 juni - 21 augusti, En utställning av och om showen                                                                                 Landsbygdsupprorets scenkostymeri samarbete med Folkteatern Gävleborg i kulturmagasinet.

 

                                             Att höra samman och att fler utgör en större kraft har varit starka ledord i skapandet av showen                                                                   Landsbygdgsupproret. Ett stort samskapande av scenkostymen har ägt rum genom återkommande                                                             broderijuntor på Zoom. I dessa rum har ett hundratal personer från hela landet träffats, och genom en                                                       mängd långsamt framträdande broderimotiv samtalat om drömmar, visioner och framtidsutsikter för sina                                                 hembygder.  

 

                                             I Gävleborg skedde det samskapandet med hemslöjdsföreningar. De har varit fria att tolka sin egen plats i                                                 mönster, bild, stygn och tekniker. Med inspiration, kunskap och hjälp av de många händerna från Övre                                                       Hälsinglands-, Bollnäs-Voxnadalens- och Gästriklands hemslöjdsförening tillsammans med                                                                             Broderiakademins lokalgrupp Lösa Boliner har föreställningens andra scenkostymer växt fram. 

 

 

Lucid dancing 11 juni- 10 juli Emelie Markgren i Ateljén.


Emelie är född 1997 och uppvuxen i Delsbo, Hälsinglan.  2021 examinerades hon på masterprogram-

met i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med måleri och

performance. Återkommande i verken är innehåll från den historiska och samtida landsbygden.

I måleriet byter bilden handling genom fragmentariskt uppbrutna och hopsatta motiv.

Utställningen “Lucid dancing” handlar om ett uppvaknande i de mönster som vardagen koreograferar

åt oss. Utställningen vill iscensätta en intryckens uppsjö som speglar dagens informationsflöde, en

klarvaken drömvärld där nödvändig och meningslös information blandas hänsynslöst.

 

                                                                             

                                                                            Vår trädgård har tolv ingångar 19 juni – 14 augusti, textilkonstgruppen Fimbria i                                                                                          Valsverket.


 

                                                                            Fimbria startades 2002 och är en etablerad grupp med återkommande projekt och                                                                                          utställningar, hemsida för marknadsföring och en tydlig målsättning att använda                                                                                              broderiet som konstnärligt uttrycksmedel och tänja på gränserna för vad ett broderi kan                                                                                vara.

 

Trädgården kan vara en metafor för själsliga tillstånd och inre rum. Den blomstrande, paradisiska trädgården som en utopisk dröm om växtkraft, lärande och magi. Eller den vissnande, frusna, övergivna trädgården som vilar och väntar.

 

Som titeln uttrycker innehåller utställningen tolv olika ingångar, lika olika som Fimbrias medlemmar. Våra arbeten spänner över hela det textila fältet från brukstextilier till verk med samhällsengagemang.  

 

 

 

ALLT ÄR BARA BRA 19 juni – 14 augusti  Malin Wikström i Valsverket.


 

Malin är född 1971 och bosatt i Gävle. Hon mixar olika media. En stor favorit är betong, men arbetar

även i gips och brons. Broderar i textil och papper. Trycker grafik, screentryck och cyanotype.

Måleriet finns alltid med.

 

Rubriken på utställningen är tagen ur vardagen. Hur mår du? Och hur snabbt vi svarar att - Allt är bara bra.

Som en hälsningsfras. Hur kommer det sig att vi är så artiga både i att fråga och svara? Istället för hur vi

egentligen mår.

 

 

                                                   Rester; speglingar, 16 juli- 4 september  Annelie Krantz

 

                                                   Annelie är uppvuxen och bosatt i Ockelbo, född 1975. Utbildad på Konstfack, textil samt Konstlinjen i                                                           Gävle.

 

                                                   Små stygn, breda penslar, sönderfall, sammanfogningar. Processer i natur och rymd intresserar mig.                                                           Fragmenten, beståndsdelarna, minnesbilderna. Kopplingarna, sammanhangen, trådarna. Material och                                                       teknik är alltid viktigt i mitt arbete. Hur materialet känns under handen, i handen, rytmen i nålen, hur                                                         färgen rör sig. Kombinationen av måleri och broderi är både spontan, snabb och nästan meditativ,                                                               långsam.
             Du är nu på eko-torgets hemsida.  Åter till www.konstochlandskap.se