SLÅTTERDAG 

för alla åldrar 

på Wij Trädgårdar


Hur kan vi öka den biologiska mångfalden lokalt och hur skapar och sköter man egentligen en äng i sin egen trädgård?

Vilka fördelar har en äng och vad är nyttan med biologisk mångfald?


Enkla tips och råd på hur du gör om en del av din gräsmatta till en blomsteräng - med och utan lie!

---

Samtal om hur ängen bidrar till att gynna växter och insekter både i din trädgård och i en större helhet

---

Visning av olika liar och räfsor + Prova på: slipa och slå med lie

---

För barnen: Vi bygger insektshotell och går på insektsspaning med håvNär: onsdag 1 juli

Var: Eko-torget, Herrgårdsvägen 20


OBS! Föranmäl din medverkan eller intresse till ockelbohembygdsforening@gmail.com


Arrangemanget sker i samarbete med:

Ockelbo Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet, föreningen Konst & Landskap, Friluftsfrämjandet, Ockelbo kolonilottsförening, Kultur Gävleborg och Gästriklands Kulturhistoriska Förening